Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Registra správní panství Ostrovského léta 1592

Dědina Strání
Matouš Tinka ze čtvrti rolí
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa od louk osypového při sv. Martině3 1/2 měř.
Jan Zálešák ze čtvrti rolí
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině7 měřic
Jíra Zálešák ze čtvrti rolí
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině4 1/2 měřice
Jakub Šebeňa ze čtvrti rolí
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině3 1/2 měřice
Toman Kolář ze čtvrti
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině3 1/2 měřice
Václav Ivánek ze čtvrti
o svatém Jiří dává1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě1 zl. 7 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině6 1/2 měřice
Mikuláš Žilakovský ze čtvrti
ovsa osypového5 1/2 měřice
Jan Marmani ze čtvrti
ovsa osypového3 1/2 měřice
Jan Horňák z jedné čtvrti
ovsa osypového6 1/2 měřice
Jan Šupák ze čtvrti
ovsa osypového1 1/2 měřice
Martin Král ze čtvrti
ovsa osypového3 1/2 měřice
Adam Polák z podsedku
o svatém Jiří dává22 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě22 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině2 1/2 měřice
Mikuláš Polášek z podsedku
o svatém Jiří dává22 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě22 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině2 1/2 měřice
Michal Flaška z podsedku
o svatém Jiří dává22 gr. 3 1/2 den
o svatém Václavě22 gr. 3 1/2 den
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině2 1/2 měřice
Mikuláš Zhlíbal z podsedku
ovsa sypaného3 1/2 měřice
Jan Vaškových z podsedku
ovsa sypaného2 měřice
Jan Štěrba z podsedku
ovsa sypaného2 měřice
Ondra Hlavěnka z podsedku
ovsa sypaného2 1/2 měřice
Jan Červený z podsedku
ovsa sypaného1 1/2 měřice
Mikuláš Hrčala z podsedku
ovsa sypaného1 měřice
Marek Kapraďů z podsedku
ovsa sypaného2 1/2 měřice
Lukáš Ivanů novej podsedek
o svatém Jiří dává15 gr.
o svatém Václavě15 gr.
hlásku při vánocích3 gr.
ovsa o sv. Martině1 měřice
Jakub Bělanský novej podsedek
ovsa osypového0
Jan Králových novej podsedek
ovsa osypového0
Jakub Hudec z podsedku
ovsa osypového o sv. Martině1 měřice
Mikuláš Šebeňa ze čtvrti
ovsa osypového4 1/2 měřic
Ondra Varaďa z podsedku
ovsa osypového3 měřice
Janek Melů ze čtvrti
ovsa osypového5 1/2 měřice
Mikuláš Radolský ze čtvrti
ovsa osypového3 1/2 měřice
Martin Besedů ze čtvrti
ovsa osypového při sv. Martině3 měřice
Jíra Šebík ze čtvrti
ovsa osypového4 1/2 měřice
Vítek Polák z podsedku
ovsa osypového3 1/2 měřice
Jíra Mikšů ze čtvrti
ovsa osypového3 1/2 měřice
Jan Šanovský z nového podsedku
ovsa osypového při sv. Martině1 měřice
Martin Hudečků z podsedku nového
ovsa osypového0
David Varaďa z nového podsedku
ovsa osypového0
Jan Chlápek z nového podsedku
ovsa osypového0
Jan Toman z nového podsedku
ovsa osypového0
Vaněk Krejčí z nového podsedku
ovsa osypového0
Jan Válek z nového podsedku
ovsa osypového0
Jíra Mlynář ze mlejna
o svatém Jiří dává20 gr.
o svatém Václavě20 gr.
Martin Zicha ze mlejna
o svatém Jiří dává10 gr.
o svatém Václavě10 gr.
Václav Labů z podsedku
ovsa osypového2 1/2 měřice
Jan Struhař z podsedku
ovsa3 měřice
Jan Gajdoš z podsedku
ovsa4 měřice
Jíra Šanovský z podsedku
ovsa2 1/2 měřice

Summa lidí usedlých v tej vsi44 osob
Mlejny2
Summa platu stálej stříbrnej vycházejícího
o sv. Jiří40 zlm
o sv. Václavě40 zlm
hlásku při vánocích4 zlm 12 gr
Ovsa osypového při sv. Martině117 měřic 2 čtvrti

Povinnosti lidské z tejž dědiny Strání:

Roboty koňské i pěší každoročně k vykonání příslušející: čtvrtníci v tejto dědině Strání povinni jsou při dvoře hlutském na oujezdech a nivách panských jeden každý v každém poli po jednerejch honách a tak ve všem troje hony, jak na to náleží zorati a zvláčeti.

Item povinni sou dům od domu, jak táž dědina Strání vystavena jest, jeden každej, buď sedlák neboližto pěšák po deseti kopách ozimního neb jarního setí sežati, do dobrých snopů svázati a pěkně do mandelů vsklásti a takové obilí potomně s pole do stodol pomoci svésti.

Též sou sedláci povinni dříví k zámku, k pivovaru a k cihelním dostatek z hor navézti.

Item sou povinni tíž Straňané uhlí kovářského dostatek v horách panskejch napáliti a takové pro potřebu panskou do Hluku odvésti.

Nápodobně holí jakejchkoliv ( však které se k potřebě bednářské hodí ) na obruče pro potřebu panskou roubati povinni sou.

Jakož i také povinni sou pro potřebu panskou dostatek bukových hontův, videl, lopat, trdlic a metlic na předivo i také metel březových potřebu nadělati a takové do zámku hlutského odváděti.

Louku, slove Dlouhou, při Hlutsku mají v čas příhodný zasécti, zhrabati a do kozlů vzklásti.

Item sou povinni každoročně desátek z valašského dobytka odváděti.

Při tejž dědině jsou dva svobodní mlynáři. Ti jsou povinni sekerami při dvoře neb zámku hlutském to, co se jim poručí, robotovati.

Item kdy se jim kolikvěk zaporučí, na hon se sejíti, to taky povinni vykonávati jsou.

Item sou povinni 160 klubek na předivo z panské přaze zpřásti.

V tej dědině jest jedna jatka, z kterejžto řezník, ten který ji užívá, ročně 20 liber loje přepouštěného dáti povinen jest.

Item při tejto dědině jsou rozmanité hory z všelikého míšeného dříví, kteréž se rozdílnou zvěří jako i také ptactvem užívati mohou.

Item sou také potoky, v kterýchžto rozdílné ryby, struhy, hlaváče, mřenky, hrouzky a nápodobně dobré ryby se vynacházejí. A takovejch potoků pro lepší panské hajní hájiti a na ně pozor dáti povinni jsou.

Item jest v tejž dědině mejto, kteréž se nejméně každoročně do půldruhého sta rejnskejch užíti může. Ku kterémužto mejtu jedna louka přináleží a se nejméně osmi fůrami užíti může.

Item jest tu panskej šenk na pivo, víno a kořalku, v kterémž se vše s panství hlutského vystavuje.

Item jest také při tejž dědině dvůr panskej, v kterémžto se nejméně 300 kusů valašského dobytka vtrčeti a vyzimovati může.

Také se nachází jedna pila, na kteréžto se bůdové i jiné honty řezati mohou.


nahoru