Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Seznam kněží působících ve Strání

Ondřej Nevijel 20.9.1751 - 4.6.1764 (13 let) narozen v Kojetíně, od června 1764 v Nivnici

Šimon Florik 18.6.1764 - 23.5.1781 (17 let)
1737 - narozen v Tršicích kde snad i krátce působil jako kooperátor. Do Strání přišel z Březové, narozen asi 1706, zemřel 23. 5. 1781 ve Strání kde je i pochován.

Jan Dresser 9.7.1781 - 5.10.1792 (11 let) narozen v Bzenci asi 1741. Působil ve Velké jako kooperátor. Zemřel 5. 10. 1792 ve Strání kde je i pochován.

Štěpán Vybíral 21.2.1973 - 27.11.1808 (15 let) narozen v Drahouších asi 1742. Kooperátor v Šumicích. Zemřel 27. 11. 1808 ve Strání kde je i pochován.

Josef Hupka 1.4.1809 - 10.8.1821 (12 let) dříve administrátor v Citově, narozen ve Strážnici asi 1750, pensionován ve 71 letech 10. 8. 1821. Na odpočinek odešel do Uh. Hradiště, kde roku 1822 zemřel.

Antonín Frey 21.9.1821 - 1.6.1826 (5 let). Rodák z Uh. Brodu. Předtím působil v Kuželově. Ze Strání odešel roku 1826 na Velehrad, kde zemřel.

Tesař Jan??? uveden ve školní kronice. Údajně působil od března do července roku 1826.

Jan Deutchel 29.7.1826 – 11.8.1847 (21 let) rodem z Křelova u Olomouce. Působil jako kooperátor v Boršicích. Zemřel ve Strání.

Martin Stanislav 28.1.1848 - 26.1.1850 (2 roky) narozen ve Strážnici, předtím působil v Březové v únoru 1850 přeložen do Kněždubu. Zemřel jako víceděkan ve Strážnici.

Antonín Pezold 26.2.1850 - 1.5.1857 (7 let) narozen ve Skalici. Roku 1855 změněna lokalie na faru a Pezolt ustanoven prvním farářem. Na vlastní žádost pensionován 1857.

Josef Scholz 7.10.1857 - 2.3.1873 (15 let) narozen 1804 v Červené Vodě, ordinován 1830, dříve lokálkaplan ve Zděchově. Zemřel ve Strání a pohřben (jak uvádí školní kronika) u hlavního kříže?
Při vyřizování jeho pozůstalosti došlo ke srocení lidu, kde muselo zasahovat četnictvo. Napsali o tom v dobovém tisku. ZDE

Jindřich Živný
Administroval jen krátce do nástupu nového faráře.
Kaplan ve Velké.

Inocenc Střelec 30.7.1873 - 11.6.1896 (23 let) Narozen 28. ? 1831 v Dřevohosticích. Vysvěcen 1866
1866 Hroznová Lhota
1873 kooperátor v Pozlovicích
Zemřel ve Strání.

Augustin Lužný administroval jen krátce do příchodu nového faráře
narozen: 02. 08. 1867 Unčovice
zemřel: 21. 12. 1938 Litultovice
1896 - 1900 kooperátor ve Velkém Ořechově
Kateřinky, Studená Loučka - Mohelnice
1920-1935 v Litultovice
působil i jako spisovatel (pod pseudonymem A. L. Tvrzský) a překládal z francouzštiny.

Vilém Hladký kooperátor srpen - září 1893

Antonín Machálek kooperátor srpen 1894 - květen 1896Byl ve Strání prvním starostou dobrovolného sboru hasičů. Přeložen do Zašové a později do Ostravice. 1898 kaplan v Kunčicích
Kaplan v Porubě. Měl spory s P. Střelcem. Viz četnická stanice - případ Machálek.

Jan Event. Hlačík 4.11.1896 - 6.7.1898 (2 roky)
Jan Hlačík se narodil 25. července 1855 v Rychalticích jako syn zdejšího rektora. Studoval v Příboře a Kroměříži, kde roku 1875 maturoval. Nastoupil službu jako jednoroční dobrovolník k 3. pěšímu pluku v Olomouci. Po ukončení vojenské služby zůstal v Olomouci, aby studoval bohosloví. Po vysvěcení r. 1880 stal se kaplanem ve Štramberku, farářem byl v Libohošti u Nového Jičína, Metylovicích u Frýdlantu, Albrechticích, Strání a Mokrých Lázcích. Od r. 1905 žil na odpočinku v Dolním Sklenově, kde měl svůj domek. Byl povahy milé, sdílné a byl všude, kde působil, oblíben. Jako pensista vypomáhal ochotně a nezištně v duchovní správě. Od roku 1920, kdy Hlučínsko připadlo naší republice, dojížděl tam vícekrát do roka ke známým farářům do Oldřišova a Vel. Hoštic vypomáhat v duchovní správě, působil tam i v národním směru mezi zbožnými, ale poněmčenými Moravci. Kostel rychaltický podporoval štědře ze svých skromných příjmů a odkázal mu svůj stříbrný kalich, paramenta a kostelní prádlo. Zemřel dne 4. července 1925 v předvečer svého 45.výročí vysvěcení. O svátku sv. Petra a Pavla při mši na Hukvaldech pocítil nevolnost, musil odejít do sakristie, kde byl postižen silným chrlením krve ze žaludku – puknul mu vřed. Vrátil se ještě k oltáři, ukončil s největší námahou mši sv., pak odvezen domu, kde se jeho stav 4. července zhoršil, že po udělení sv. pomazání klidně v Pánu zesnul. Pohřbu se zúčastnilo množství věřících a 35 kněží. Průvod vedl děkan příborský P. Filip Pospíšil. Emeritní farář, auditor Jan Hlačík byl jmenován čestným konzistorním radou u příležitosti nastolení prvního lidového arcibiskupa dr. Antonína Stojana.
Hlačík Jan Ev. - překladatel
Mariale parvum májová rozjímání Arnošta z Pardubic, I. arcibiskupa pražského : 2 cykly

Bedřich Kaláb kooperátor červen 1897 - červenec 1898
Narozen roku 1863 v Troubkách, vysvěccen 1888.
Narodil se v Troubkách čp. 28. Syn Františka a Anny Kalábových. Maturoval na přerovském gymnasiu v roce 1882. 1893 kaplan v Domaželicích u Přerova, v roce 1894 Dolní Lhota u Luhačovic. V roce 1896 byl kaplanem v Bouzově, v r. 1897 v Raškově, od června 1897 do července 1898 kaplanem ve Strání. Krátkou dobu působil ve farnosti Troubky, později jako c. k. vojenský kurát v Krakově a také v Praze na Královských Vinohradech. Zemřel 9. února 1925 v Praze jako vojenský kurát ve výslužbě 1893 - Domaželice u Přerova


Antonín Otáhal kooperátor červenec - listopad 1898
Narozen roku 1869 ve Veselíčku, vysvěcen 1892. Ze Strání odešel do Vnorov.
1914 - 1930 farářem v Rohatci

Jan Korcian kooperátor srpen 1898 - únor 1900
Narozen v Německých Prusích roku 1872, vysvěcen roku 1898. Během své služby ve Strání byl krátkou dobu poslán na výpomoc do Šumic. Ze Strání odešel do Velkého Ořechova, kde byl kaplanem jen jeden rok. Později Břesovice a snad Švábenice.

Alois Zlámal 16.11.1898 - 1.4.1908 (10 let)
narozen v Dluhonicích roku 1865, ordinován 1888.
Laškov 1888 - 1893, později Bohuslavice, Komňa, Vnorovy a Strání
R. 1923 farář v Myslejovicích, r. 1928 farář ve Spytihněvi. Zemřel 21.3.1933 jako tit. konsist. rada a farář ve Spytihněvi.

Vojtěch Soušek kooperátor srpen 1900 - duben 1901 Z Kelče. Nastoupil jako novokněz. Roku 1901 odešel do Komny.

Bohumír Bunža kooperátor srpen 1901 - duben 1902

Narodil se 17.03.1877 v Bzenci. Po předcházejícím kněžském působení se stal v roce 1912 dómským vikářem v Olomouci a od roku 1918 působil jako farář ve Vyškově. V roce 1934 byl jmenován vyškovským děkanem a po několik funkčních období zastával také funkci místostarosty ve Vyškově. Založil zde Charitu a povolal sem sestry-těšitelky z Rajhradu.Pro ně zbudoval vedle kapucínského kostela u hřbitova malý klášter. Sestry pak chodily po domech a pečovaly o nemocné. Tato jejich činnost zaujala celou farnost a mnoho lidí jim pomáhalo. Po zřízení nemocnice za německé okupace přešly sestry do nemocnice, ale některé zůstaly pečovat o nemocné v jejich domovech. Byl znám svým sociálním cítěním a péčí o chudé. V říjnu 1949 byl zatčen v souvislosti s případem kněžské nemocenské pojišťovny Čáp a spol., v němž bylo 18. ledna 1951 odsouzeno 10 kněží. P.Bunža se však přelíčení nedožil, protože po tvrdých výsleších 17. října 1950 ve vězeňské nemocnici v Praze zemřel. Pohřben je pravděpodobně ve společném hrobě v Praze-Ďáblicích.


Alois Blaháček kooperátor srpen 1902 - září 1903
Rodák z Postřelmova. Odešel do Valašských Klobouk.


Emil Sloupský kooperátor srpen 1904 - květen 1906
Narozen v roce 1876 v Laškově.
1903 – 1904 kaplanem ve Velkém Ořechově
Podle Školní kroniky Strání velmi nesnášenlivý. Odešel beze slova rozloučení v noci 22. května 1906 do USA. Spolu s ním odešla i farská hospodyně.
Napsali o tom v dobovém tisku. ZDE
Do USA připlul 7. června 1906 z přístavu Brémy na lodi Kaiser Wilhelm der Grosse
1906 - 1908 farnost St. Andrew, Clevlend Ohio
1908 - 1914 farnost Struthers, Ohio


První svaté přijímání v roce 1912 Struthers farnost Nejsvětější Trojice

- 1917 farnost St Matthew, Natrona PA
1917 farnost United, PA (jen čtrnáct dní)
1917 - 1924(?) farnost Monessen, PA
Během jeho působení ve farnosti Monessen bylo exkomunikováno několik osob, které se P. Sloupskému vzepřeli.
Po ukončení činné služby se vrátil do vlasti.(?)

Filip Eliáš kooperátor srpen 1906 - říjen 1906
Laškov - 26.9.1906-19.4.1909.
V roce 1909 administrátorem v Polance.
Předseda Matice radhošťské, frenštátský farář.
Zemřel roku 1932.

Alois Vozihnoj 13.8.1907 - 18.8.1913 (6 let)
narozen 16.6.1883 v Lešné u Valašského Meziříčí, kněžské svěcení 1907
Roku 1912 změnil si úředně jméno na Volný.
Ze Strání odešel jako kooperátor do Bzence - 1913 - 1915
II. kooperátor Uherský Ostroh 1915 - 1920
v r. 1920 odešel z kněžství, zůstal bydlet v Uherském Ostrohu, kde se oženil.

Stanislav Spáčil 24.7.1908 - 19.12. 1947 (39 let)Narodil se v Přerově 19.12. 1867. Vysvěcen na kněze byl roku 1892. Po vysvěcení krátce působil ve Velké nad Veličkou, v letech 1892 až 1894 v Bohuslavicích, do roku 1895 v Krásensku, v letech 1895 - 1902 v Lipově odkud odešel do Sadů. Po pěti letech nastoupil v Ostrožské Nové Vsi. Toho roku (1907) byl přeložen ještě dvakrát - z Ostrožské Nové Vsi do Horního Němčí (tam byl pouhé tři měsíce), Z Němčí do Velkého Ořechova, kde byl jen do ledna 1908. Do července roku 1908 byl opět v Ostrožské Nové vsi. 24. července 1908 nastoupil do Strání kde působil téměř 40 let (tedy nejdéle ze všech zde působících kněží). Zemřel 19.12.1947 ve Viceměřicích, pět měsíců po svém odchodu ze Strání. Pohřben ve Strání.

Jan Novotný kooperátor 4.9.1913 - 13.11.1936 (23 let)

Do Strání nastoupil jako novokněz.
Narozen 28.května 1889 ve Víceměřicích u Nezamyslic.
Ze Strání odešel v roce 1936. Nastoupil 1. 11. 1936 do farnosti Želeč na Hané. Pohřben je v rodinném hrobě ve svém rodišti ve Viceměřicích.

Bohumil Chytil kooperátor 13.12.1936 - 16.3.1948 (12 let)

Narozen v Hradčanech na Prostějovsku. Svou první mši svatou měl P. Bohumil Chytil v kostele v Dobromělicích roku 1936.
Zemřel 26. září 1985

Řehoř Petr kooperátor říjen 1937 - únor 1938

Josef Šimoník 16.3.1948 – červenec 1950 - (2 roky)


Narodil se 20.1.1910 v Nezdenicích, vysvěcen na kněze 5.7.1936,
1938 kaplan ve Velké Bystřici
do roku 1948 administrátor farnosti Uh. Brod
12. července 1950 zatčen a posléze odsouzen na 22 let. Více viz. protikomunistický odboj. 1970 - 1984 Popovice
zemřel náhle 4. června 1984.


Leopold Hampl červenec 1950 – duben 1951

Narozen 14.11. 1916 Ostrava – Svinov
Jeho životopis s publikace "Katoličtí kněží - rodáci z Ostravy SvinovaZDE
1954 - 1977 Velký Ořechov
1977 - ? Blatnička u Hodonína

Vojtěch Krybus duben 1951 - září 1956 (5 let)narozen roku 1919 v Těšánkách u Kroměříže,vysvěcen 1944. Nastoupil svoje první místo 1.8.1945 do Újezdu u Val Klobouk, kdy se stal kooperátorem ve Zlíně. 1946 - 1948 kaplan a později administrátor ve Vracově. V letech 1948 - 1951 byl 1. kooperátorem v Uh. Hradišti. Po odchodu ze Strání administrátorem v Mor. Písku a později na Velehradě. Do roku 1976 působil ve Vlkoši,odkud odešel do Bzence, kde 4. března 1981 zemřel.

Josef Čechmánek1.9.1956 - 31.7.1980 (24 let)Narozen 16.7.1915 ve Spytihněvi. Vysvěcen 1942. Působil v Brušperku 1942 - 43, ve Slavoníně 1943 - 1944. V letech 1944 až 1946 jako kaplan ve Veselí nad Moravou, kde štědře podporoval skauty. Do roku 1955 Blatnici pod sv. Antonínkem. Jeden rok jako kaplan v Uh. Brodě. Do Strání nastoupil roku 1956 a zůstal zde až do roku 1980. Dalších osm let byl ve Štípě jako duchovní u řádových sester. Roku 1988 přeložen do Strážnice jako druhý kaplan (bydlel v Sudoměřicích). Zemřel 7.7.1991. Pohřben v Sudoměřicích.

Jan Vinkler 1.8.1980 - 17.9.1992 (12 let)Nar. 19. 5. 1939 v Klokočí jako nejmladší z dvanácti dětí. Po maturitě odešel studovat teologii do Litoměřic, kde také byl 23. 6. 1963 ordinován na kněze. Primici slavil 7. 7. 1963 v drahotušském farním kostele za přítomnosti asi 20 kněží, kázal P. Antonín Bartošík, děkan z Hranic, účast lidu byla veliká. Do září působil v Malenovicích jako kaplan, potom následovala vojenská služba, v letech 1965–1969 byl kaplanem v Prostějově ve farnosti Povýšení sv. Kříže. R. 1969 se stal administrátorem v Bohuslavicích u Konice a od r. 1978 byl administrátorem v Bystřici p. H., od r. 1980 byl ve Strání. R. 1992 byl poslán do Morkovic. Nyní, od 1. 7. 1997, působí v Kostelci u Holešova.
Faráři v Drahotuších - http://www.historie.hranet.cz/

Milan Mičo 17.9.1992 - od r. 1994 studia v Římě
Narodil se r.1962 v Hoštejně, vysvěcen byl 30.6.1990 Olomouc.
kaplan Krnov 1990 - 1991,
kaplan Svitavy 1991 - 1992,
farář Strání 1992 - 2000,
provizor excurendo Březová u Uherského Brodu 1993 - 1994,
farář Senice na Hané 2000,
farář Tovačov 2000 - 2010,
farář Olšany u Prostějova 2010 - 2012,
v r. 2012 odešel z kněžské služby.

Jan Turko 21.6.1994 - 1.7.2001 (7 let)2001 - 2010 farnost Jevíčko. Místoděkan - děkanát Svitavy.
2010 - 2016 farnost Uherské Hradiště, děkan.
2016 - farnost Kněždub

Jan Kornek kooperátor 21. 6. 1994 - 1.1. 1996 (2 roky)
Narozen 16. 6. 1964 ve Folwarku v Polsku.
1994 - 1998 administrátor farnosti Horní Němčí
Nyní farnost Dub nad Moravou.

Jan Hrudík 1.7.2001 – 2016

rodák z Holešova, jáhenské svěcení 1.7.1998 Olomouc
jáhen Přerov 1998 - 1999
kněžské svěcení 26.9.1999 Olomouc
kaplan Valašské Klobouky 1999 - 2000
kaplan Luhačovice 2000 - 2001
Strání 2001 - 2016
Bystřice pod Hostýnem 2016 - doposud


Jan Surowczyk 2016 - 2017
odešel do zahraničí


Stanislav Matyáš 2017 - 2021

Kněžské svěcení 29. 6. 2002
2002 až 2003 - Valašské Meziříčí, Branky, Lešná
2003 až 2010 - Velký Ořechov
2010 až 2017 - Kostelec na Hané, Ohrozim, Vícov
2017 až 2021 Strání
2021 - Huštěnovice


Jiří Pospíšil
2021 -

P. Mgr. Václav Škvařil